‫چه روش های نیاز یو می تواند بوکسیت شروع

مقالات ذات صلة

روی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

۱ تاریخچه; ۲ خصوصیات قابل توجه; ۳ کاربردها; ۴ روش تولید فلز روی ... اشکال دیگر; ۴.۵ نحوه مصرف; ۴.۶ موارد احتیاط; ۴.۷ تداخل‌های احتمالی; ۴.۸ میزان مورد نیاز روزانه ... نتیجه آن است که فلز روی زمانی شناخته شده که Margaraf کشفیاتش را شروع کرد و در ... با بررسی خواص روی به این نتیجه رسیده‌اند که این عنصر می‌تواند به بهبودی بعد از ...

کلاس مهر

روش های آزاد منشانه به کودکان و نوجوانان حق انتخاب و گزینش می دهد. ..... بدن برای این که یک صبح کاری را شروع کند به انرژی نیاز دارد. .... هنگامیکه هر دو طرف مغز از طریق آموزش UCMAS فعال می شود، دانش آموزان می توانند به سرعتی در .... اقدام به صدور مجوز و اخذ نمایندگی و برگزاری کلاسهای آموزش یادگیری چرتکه و یو سی مس می کنند.

پروژه کارورزی صنايع آلومينيوم - ویکی پروژه

در اين رابطه مي توان به يكي از با ارزش و در حال تكوين يعني صنعت آلومينيوم كه نقش مهم و ... در ذيل نحوه تبديل بوكسيت به اكسيد آلومينيوم تشريح مي گردد : ... تعداد پرسنل اين كارخانه در سال 1351 ( شروع بهره برداري) شامل 176 نفر كارمند و 557 نفر ... در اين كارگاه( آند هاي مورد نياز سلولهاي الكتروليز كارگاه احياء و مواد مخصوص)MIX جهت ...

اینجا - روزنامه جامعه باز

File format:Adobe PDF

24 مه 2014 ... منظر می توان چش م انداز تحوالت در افغانستان را مورد. بررسی قرار ... والیت های کابل و هرات تا 100 درصد باالتر اس ت، یا برخی از ..... بازگش ت مهاج ران، روابط بین المللی، صحت، آموزش و س ایر ... شروع به ایجاد هراس و خلق فاجعه کردند، تا با حمله ..... افغانستان يو ګاونډي هېواد دی خپله پالييس په دې اساس جوړه.

ویژگی های گرافین - ایران آموزش

ویژگی های گرافین,گرافین های ویژگی , خاويار صيرفي جلو كميسري,گرافین ... پی برده اند که در طول زمانی کوتاه گرافین می تواند بارهای الکتریکی را از خود عبور دهد. ... سوادكوه گرافین های آشتي كارسنج وزنه‌بردار آمفي‌تآتر بوكسيت ابو‌سعيد شيراز ... گرافین های يو عشق‌آباد آغاز استاژ عشرتكده به‌خوشي غنود پوشالي سپيده‌دم چفت ...

آیین ازدواج در بین مردم عرب خوزستان - فرهنگ...

4 سپتامبر 2014 ... فور یو چت ... چشمه های آب گرم موجود در این روستا جلوه زیبایی به اين منطقه داده و آن را به .... علاوه بر موارد فوق، در مورد فلسفه نان و پنیر به کمربستن می توان به این ... را شروع می کند که در اصطلاح این مرحله را المشیة یا "المشایة" (خواستگاری) گویند. ..... خاک های صنعتی، مس، سرب، روی، بوکسیت، منگنز، گوگرد، فسفات.

ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﭘﻴﺸﺘﺎز در رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي « وﻳﺘﻨﺎم »

File format:Adobe PDF

ﻳو. ﺘﻨﺎم. ﺑﻪ ﻣﺮور آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮد را ﻫﻤﭽﻮن رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد. ي. ﻣﺴﺘ. ﻤﺮ و ﺑﺎﻻ،اﻓﺰا. ﻳ. ﺶ. ﺻﺎدرات وﺗﺒﺪ. ﻞﻳ. ﺷﺪن ا. ﻦﻳ ... ﻣﻮرد ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﻲ و ﭘﻮﺷﺎك ﻧﻴﺰ ﺻﺪق ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ. ،. ﺑﻪ ﻃﻮر .... ﻓﺴﻔﺎت،زﻏﺎل ﺳﻨﮓ، ﻣﻨﮕﻨﺰ،ﺑﻮﻛﺴﻴﺖ، ﻛﺮوﻣﻴﺖ،ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در درﻳﺎ،ﺟﻨﮕﻞ ..... ﻳو. ﺘﻨﺎم. ﺗﻮان ﺗﻮﻟ. ﺪﻴ. 67. ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻛﻴﻠﻮ. وات ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺮژ. ي. اﻟﻜﺘﺮ . ﻜﻳ. ﻲ. در ﺳﺎل ،. 313. ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در روز و ..... در ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش. ﻋﺎﻟﻲ ... ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﺼ. ﻞﻴ .

EFQM مورد بررسی در شرکت ایرالکو - بازدید امروز

جزوه آموزش گام به گام تعمیر لامپ های کم مصرف. 1 .... در این رابطه می توان به یکی از با ارزش و در حال تکوین یعنی صنعت آلومینیوم که نقش مهم و ... کشف و بدان جهت بوکسیت نامیده شده سنگ بوکسیت ترکیبی از هید رو کسید آلومینیوم ، اکسید و ... اروپا : 680 میلیون تن در کشورهای فرانسه ، یونان ، ایتالیا ، یو گسلاوی ، مجارستان و رومانی.

پالئواکولوژی سازند شمشک بر اساس پالينومورف ها در...

File format:Adobe PDF

ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻋﻤﺪﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻴﻞ، ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓ، ﻭ ﻻﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺯﻏﺎﻝ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ... ﺗﻨﺎﻭﺏ ﺷﻴﻞ، ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓ ﻭ ﺷﻴﻞ ﻫﺎﻱ ﺯﻏـﺎﻝ ﺩﺍﺭ. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻧـﺎ ﭘﻴﻮﺳـﺘﮕﻲ ﻓﺮﺳﺎﻳـﺸﻲ. (. ﺍﻓـﻖ. ﺑﻮﻛﺴﻴﺘﻲ. ) ... ﺷﺮﻭﻉ. ﺳﺎﺯﻧﺪ ﺷﻤـﺸﻚ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﻧـﻪ ﺍﻣـﺎﻡ ﺯﺍﺩﻩ. ﻫﺎﺷﻢ. ﺭﺍ ﺑﺎ. ﺭﺳﻮﺑﺎﺕ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻣﺂﻧﺪﺭﻱ. ﺩﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ. ﺗﺪﺭﻳﺠﺎﹰ ﺑـﻪ ... ﺳﺎﺯﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻓﻴﭙﺲ ﻭ ﭘﻠـﻲ ﻓـﻮﺭﺩ ... ﻳﻭ. ﻴﮋﮔ. ﻬﺎ. ﻱ. ﻣﻮﺭﻓﻮﻟﻮﮊ. ﻳ. ﮏ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﻡ ﻫﺎ. ﻱ. ﭘﺮﺍﮐﻨﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻣﻲ. ﺗﻮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺑﺖ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟ. ﻲ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ . ﻱ. ﺍﺧ.

اسفند 1389 - پروژه های متالورژی - BLOGFA

درصنايع مختلف کشور از جمله صنايع کاغذ سازي و تصفيه آب ، نياز كشور به ... سولفات آلومينيم را مي توان توسط اسيد از منابع آلومينيم دار بوكسيتي و غير بوكسيتي ... جاروسايت يو نهاي منگنز، سديم و پتاسيم با يون هاي آهن تشكيل رسوب جاروسايت در ... از آنجايي که روش توده اي براي كانه هاي كم عيار (زير ١% مس) استفاده مي شود[ ٤و ١٩ ] ...

بدون عنوان... - بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

13 ساعت قبل ... مواد مورد نیاز جهت ساخت ایزوگام پلیمری: قیر خالص ۷۰-۶۰ ، پلی آستر، ... حمل کابل میکرو یو اس بی روی بدنه پاور بانک - درگاه های این محصول ... بطور کلی می توان روش " ریخته گری فشاری" را بشکل اعمال فشار به .... این فایل یك توضیح كامل درباره آلومینیم،آلومینا،روش تولید آلومینا از بوكسیت و گزارش كامل خط تولید ...

اندرویدینا | دانلود DU Speed ​​Booster 2.8.3 بهینه...

آموزش هک تلگرام ... نرم افزار مشاهده و کنترل از راه دور پیام های دریافتی و ارسالی در تلگرام شخص مورد ... شما می گذارد می تواند ۶۰ درصد افزایش سرعت در سیستم عامل اندروید ایجاد کند. ... kill task و غیرفعال نمودن برنامه های auto-start جهت افزایش حجم RAM (نیاز به روت) ... دانلود USB Audio Player PRO 2.2.2 نرم افزار پخش اهنگ یو اس بی.

تماشای انیمیشن بسیار زیبای Das Rad (سنگ ها) :: گل...

درخواست ها : شما از این طریق می توانید اسامی درخواست های خود را برای قرار گرفتن . ... کامنت ها که گذاشته می شود بید بازنگری شود که یا نیاز به پخش آن ها به . .... نکته: این کار انیمیشنی بسیار دقدق و برجسته استو جنیفر یو یکی از . ... »هم می تواند .... که با این روش امکان رسیدن به تلرانسهای سنگ زنی و کیفیت سطح بالا وجود دارد. 69 .

ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮك ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺎن ﺷﻤ...

File format:Adobe PDF

ﮔﺰارﺷﺎت ﻃﺮح ﻫﺎي اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﺎي اﯾﺮان. 126. ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره .... واﺣﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ. ▫. وﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ. ▫. واﺣﺪ آﻣﻮزش. ﺿﺎﯾﻌـﺎت ﮐﺎرﺧـﺎﻧﻪ. ▫. ﭘﺴﺎب ﺻﻨﻌﺘﯽ. ▫. ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺟﺎﻣﺪ ... ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻮﮐﺴﯿﺖ ﺟﺎﺟﺮم داراي ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻟﻮﻣﯿﻨﺎ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ .... ﻣﻘﺪار آﻫﮏ ﻣﻮرد ﻧﯿـﺎز ... 24. ﺳﺎﻋﺘﻪ و ﺳﺎﻟﯽ. 365. روز ﮐﺎر ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ و ﻫﺮ روز ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ. 13016. ﺗﻦ اﺳﻼري را ﺑـﺎ ﻓﺸـﺎر. 90.

خوش سلیقه ترین کارگر تهران +عکس - آکا

15 جولای 2015 ... سراپا سفید پوشیده است با ریش های سفیدی که به لباس هایش هم می آیند ... چیزی که او را بعد از سه سال بازنشستگی هنوز به این پارک وصل کرده است و نمی تواند از آنچه اینجا بنا کرده دل بکند. ... دیگر از سن من گذشته که بروم جای دیگری همه چیز را از صفر شروع کنم. ..... کابل OTG ميکرو يو اس بي .... آموزش شیرینی پزی.

جزیره همیشه ابری! - آکاایران

28 ژوئن 2015 ... جزیره همیشه ابری!, عکس های عجیب, گالری عکس آکاایران, زبان persian. ... که کمتر شناخته شده هستند، می توانند مخارج کمتری را برای شما رقم بزنند.

پرویز عزیزی - زمین شناسی Geology (قره داغ یئر...

14 ژانويه 2013 ... گمانه های اکتشافی پس از خاتمه مرحله اکتشاف سطحی حفر می شود. ... را به مواد معدنی داشته و می توان از این منبع طبیعی برای کاهش آلودگی هوا استفاده کرد. ... اولین تونل‌ها در عصر حجر برای توسعه خانه‌ها با انجام حفریات توسط ساکنان شروع شد . ... 1- تمیز بودن: در این روش همانند نیروگاه بادی وخورشیدی، نیازی به سوخت ...

برزیل - شمسه

مناطقی از برزیل و جنوب شرق آسیا مانند اندونزی طی سال های گذشته بیشترین کاهش تعداد ... مجموعه: اخبار گوناگون نور می‌تواند یک ایده زیبای هنری در خانه باشد. .... با توصیه های زیر که آرزو دهقانی، کارشناس آموزش اورژانس کشور دارد، می توانید از ..... آهن، فسفات ،اورانیوم ،مس ، منگنز ، بوکسیت ، زغال سنگ و تولید بالقوه عظیمی از نیروی ...

کانی - صفحه نخست

می توان فرمول این کاني را به شکل زیر در نظر گرفت:منبع: ... نام آپاتیت از واژه یو نانی به معنی فریبنده گرفته شده است زیرا انواع جواهری 2 آپاتیت شبیه ... وسایل مورد نیاز برای نمونه گیری و شناسایی فوری کانيها شامل چکش زمین شناسی ... اکتشافات ژئوشیمیایی یکی از قدیمیترین روشهای ژئوشیمی است که به ... بوکسیت Bauxite.

ﻳﺰﺩ - Irane7000saale.com

File format:Adobe PDF

ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ. ﺗﻮﺍﻥ. ﺍﺯ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻏﻨﻲ. ﺳﺮﺏ ﻭ ﺭﻭﻱ ﻣﻬﺪﻱ ﺁﺑﺎﺩ، ﮐﻮﺷﮏ، ﺩﺭ ﻩ ﺍﻧﺠﻴﺮ ﻭ. ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺁﺑﺎﺩ، ﺑﻮﮐﺴﻴﺖ ﺻﺪﺭ. ﺁﺑﺎﺩ، ﻣﻌﺪﻥ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻮﻡ ... ﺑﺨﺶ. ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺩﻫﻨﺪ . ﺍﺯ ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ. ﻫـﺎﻱ. ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻳﺰﺩ ﻣﻲ. ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻨﺪﻡ،. ﺟﻮ، ﺁﻓﺘـﺎﺏ. ﮔـﺮﺩﺍﻥ، ﻧﺒﺎﺗـﺎﺕ ... ﺩﺍﻡ ﭘﺮﻭﺭﻱ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ ﺻـﻨﻌﺘﻲ. ﺭﻭﺍﺝ ﺩﺍﺭﺩ، .... ﺣﺎﺟﻲ ﺷﺎﻩ ﺑﻦ ﻳﻮ ..... ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ ﺳﺮﺍﺳـﺮﻱ ﺍﻳـﺮﺍﻥ، ﺍﺯ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﺷـﺮﻭﻉ ﻭ ﺷـﺎﺧﻪ ...... ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ، ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﻧﻴﺰ. ﻣـﺮﻍ .

سا موزیک | مقایسه مشخصات فنی اکسپریا زد 5 سونی در...

مرجع آهنگ فارسی , دانلود , مطالب جالب , سایت سرگرمی , متن های خواندنی , دانلود آهنگ ... نیز دوام می‌ آورد اما در برابر الکتریسیته آسیب‌ پذیر است. بقیه در ادامه مطلب..کلش یو ... تذکراین تغییرات را فقط در خصوص دانش آموزانی می توان اعمال نمود که .... ال سی سافتـ وار |آموزش،ترفند،نرم افزار و سخت افزار،بازی،برنامه نویسی،اخبار فناوری

زمین شناس

علم چینه شناسی کمک شایانی به کشف کانسارهای رسوبی از قبیل بوکسیت ... 1) اصل روي هم قرار گرفتن لايه‌ها : يکي از روشهاي تعيين سن نسبي در چينه .... به همین دلیل است که افزایش18O می‌تواند نشان سرد شدن آب اقیانوس باشد (مانند حد ائوسن ، الیگوسن). ..... يو هدرال : اگر كاني زاويه دار باشد، و گوشه هاي آن خرده نشده باشد شکل دار است .

اطلاع رسانی

رشید پور: آیا اون گروهی که در اینستاگرام به صحبت های شما واکنش نشان دادن شما را ناراحت کرد؟ ... رشیدپور: پس می توان گفت این ادبیات در وجود اکبر عبدی وجود دارد؟ ... بودم هر سه روز نیاز به دیالیز داشتم و اگر این زمان به تاخیر می افتاد حال من بسیار بد می .... آقا با دعا برای شهید همدانی شروع می‌کنند و بعد از التماس دعاهای امثال شهید همدانی ...

عروسی دختر کارخانه ماکارونی تک - یک مدیر

اگر در تهاجم دشمن کارخانه ی طلسم سازی شما نابود شود طلسم های ساخته شده ی داخل اش از ... را با نام «کارخانه تولید اطلاعات» طراحی کرده‌ام و به متخصصان آموزش می‌دهم چگونه با روزی ... این پروژه ، می‌تواند مهارت‌های مورد نیاز را به صورت نسبی از نظر عملی و نظری در ... محبوبه ناطق - گروه معدن: در ایران یک معدن شناخته شده بوکسیت وجود دارد که در ...

زندگی و تحصیلات در کشور استرالیا | انجمنهای پرشین...

هر کسی از هر کشوری با هر نژاد یا مذهب می تواند به این کشور مهاجرت نماید فقط می ... محیط تمیز ٬ سرویسهای بهداشتی ٬ هزینه های پایین زندگی و آموزش آن را به یک محیط جذاب ... مدرک زبان انگليسي در شروع قرارداد نيازي نيست و ما به متقاضيان .... بوکسیت، ذغال سنگ، آهن، مس، قلع، طلا، نقره، اورانیم، نیکل، تنکستن، شنهای ...

GemNews - نگاهی به زندگی پروفسور جعفری لنگرودی

پروفسور سمیعی امروزه،هم در دانشگاه های پزشکی درس می دهد و هم به جراحی می پردازد. ... را روبروی دانشجویان خود روی میز گذاشت ، وقتی کلاس شروع شد بدون هیچ کلمه ای .... ایشون در پاسخ سوال یکی از همکاران در مورد آموزش زبان انگلیسی در ایران توضیحاتی ..... اعتماد به نفس ، از خود گذشتگی و صبوری می تواند باعث کاهش آنتروپی در ما شود.

تیر 1389 - وب یاسر قلی پور IT Crack Computer...

مثلاً در روش هاى دسته بندى شده در دسترسى باند پهن (مثل T1۳، T و DSL) هزینه بالاى .... فرکانسهای بالا برای روشهای خط دید مستقیم است در حالیکه ظرفیتهای بدون نیاز به دید مستقیم زیر 11 ... در واقع می توان گفتWiMAX توان کار با طیف های فرکانسی متفاوت را به طریق بدون .... 8 یو هانس رائو از: حزب سوسیال دموکرات (1999 2004)

انواع آجر(ده سوراخه، نسوز، پلاک نما و ال) -...

ملات آماده رنگی بند کشی جهت آجر های نسوز نما و سنتی دارای الیاف مخصوص که مانع از ... روشهای متنوع معامله نقدی اعتباری تهاتری جهت انبوه سازان و مشتریان کلی و ... آجر نما -آجر نسوز - یراق آلات -کلید پریز-درب ضدسرقت -آسانسور -پنجره یو پی وی سی ... از نیازهای شرکتها و پروژها را تامین نماید ، وهمچنین این شرکت می تواند محصولات خود ...

چین ( China ) - بزرگترين سايت دانلود کتاب

در 1946 مائو به منچوري تاخت و جنگ داخليي كه شروع شد تا 1949 ادامه داشت . ... كلية توليدات مقياس بزرگ در مزارع اشتراكي حاصل مي شود ، ولي روشهاي سنتي و كم بازده هنو ... و ماهيگيري نيز مهم است ، ولي چين هنوز از بر آوردن تمام احتياج غذايي اش نا توان است . ... اين منابع شامل ذخاير بزرگ زغال سنگ ، نفت ، گاز طبيعي ، سنگ آهن ، بوكسيت ...

تحقیق و پایان نامه های زمین شناسی | - سايت پن پن

مقاله سنگ بوکسیت مقاله زمین شناسی ایران مقاله زلزله مقاله رزین های معدنی (یو ... به منظور استفاده از مشاوره رایگان برای انتخاب موضوع پایان نامه، نحوه انجام پایان نامه و .... تهیه مقاله پایان نامه و یا کار تحقیقی حقوقی را دارید ما میتوانیم منابع مورد نیاز شما را .... دوستان گرامی می توانند پایان نامه زیر در محیط ورد همراه با تمام جزئیات را در ادامه ...

چه روش های نیاز یو می تواند بوکسیت شروع
9.4/مجموع: (10)     3731 أصوات     7389 تعليقات
الخط الانتاجي لتكسير الأحجار
إن تطحين هو سحق مطلوب أو عملية الطحن ويحتاجه عندما الحجم النهائي تحت 2mm ...
المواقع الانتاجية للمشروعات
إن شركتنا كأحد الرواد من المصانع لمعدات التكسير والتطحين نتقدم لكم الحلول المتقدمة المعقولة لأي ...
پرس و جو برای نرخ
اگر شما هر گونه نیازهای یا سوال لطفا با ما ارسال کنید، ما به شما در یک مهلت 24 ساعته پاسخ خواهد داد !

* نام:
* فرستادن به ایمیل:
* دولت
* تلفن:
* پیام:
کپی رایت توسط شرکت شانگهای MIN    2000-2014